Mīti un patiesība

Mīti un patiesība

Par BIO un citu atkritumu šķirošanu valda daudz dažādi mīti – mēs tos atspēkosim. 🔎

Mīts: Visus atkritumus tāpat izved kopā.

Patiesība: Atkritumus savāc automašīnas, kurām ir 2 nodalījumi: viens stiklam, otrais – vieglajiem atkritumiem. Vieglos atkritumus pēc tam rūpnīcā pāršķiro pa frakcijām – papīrs/metāls/plastmasa. Ja kādā no konteineriem (nav svarīgi – bio, stikls vai cits) ir daudz sadzīves piemaisījuma, tad šķirotā mašīna to neņem, bet piesaka sadzīves atkritumu mašīnu, kas to arī paņem. Arī sadzīves atkritumus pāršķiro, bet to vairs nevar izdarīt tik kvalitatīvi. 

Tāpēc šķiro pareizi un pārliecinies, ka kaimiņi arī ievēro šķirošanas noteikumus.

Mīts: BIO atkritumu šķirošanai nav jēgas, jo tie tāpat poligonā sadalās.

Patiesība: Pārtikas atkritumi, kas nonāk izgāztuvēs, pūšanas procesu rezultātā izdala atmosfērā tādas kaitīgas, siltumnīcas efektu veicinošas gāzes kā metāns un citas siltumnīcas efektu veicinošās gāzes un toksiskos blakusproduktus. Ja BIO atkritumus šķiro, tos nogādā bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes kompleksā, kur tos pārstrādā dabas gāzē siltuma un elektrības ražošanai un tehniskajam kompostam. Kā arī, ja BIO atkritumi ir atdalīti no sadzīves atkritumiem, arī tos var vieglāk pāršķirot un pārstrādāt. 

Mīts: Pie manas mājas nav BIO konteiners, tāpēc es nevaru šķirot.

Patiesība: Jebkurš mājas iedzīvotājs var palūgt savam namu apsaimniekotājam, lai pie mājas novieto bioloģisko atkritumu konteineru, un uzsākt šķirošanu. 

Mīts: BIO atkritumi smako, tie piesaista parazītus un grauzējus.

Patiesība: Ja visu izdara pareizi, tad BIO atkritumi nerada liekas neērtības. Ja tos vāc noslēgtā traukā un pietiekami bieži to iztukšo, tad nav iemeslu, lai rastos nepatīkama smaka vai parazīti. Ja jāizmet gaļa vai zivis, kas potenciāli varētu radīt smaku, vislabāk tos pēc iespējas ātrāk izmest BIO konteinerā pagalmā. 

Mīts: Šķirot BIO ir sarežģīti, aizņem vietu un prasa daudz laika.

Patiesība: BIO atkritumiem ir jāierīko viens papildu trauks, kurā šos atkritumus nošķirot. Bieži vien tas pat ir vieglāk, jo ja trauks atrodas, piemēram, tur, kur gatavojat, tad visas mizas un citu lieko var tur uzreiz samest. 

👉 Pārbaudi savas zināšanas par BIO atkritumiem izpildot testu!

 

Līdzīgi raksti