Kāpēc jāšķiro bioloģiski noārdāmi atkritumi?

To tiešām ir vērts darīt

Ir 3 galvenie iemesli, kāpēc Bioloģiski noārdāmus atkritumus ir vērts šķirot

BIO atkritumi ir pārvēršami vērtīgos materiālos.
Savas mājas pagalmā

Savas mājas pagalmā BIO atkritumus jau ierasts šķirot, pārstrādājot tos kompostā. Dabiskos apstākļos kompostā notiek pūšanas process, kas sagrābtās lapas, pūstošos augļus, augus un citus zaļos atkritumus pārvērš bagātinātā augsnē. Dabiskos apstākļos pēc 2 līdz 3 gadiem komposts jau ir izmantojams kā vērtīgs mēslojums.

Atkritumu poligonā

Atkritumu poligonā, kur nonāk visu iedzīvotāju radītie atkritumi, BIO tiek pārstrādāts jau krietni lielākos apmēros un īsākos termiņos. Piemēram poligonā Getliņi Eko no BIO atkritumiem ražo 2 galvenos materiālus:

    • Dabas gāzi

Kas tālāk izmantojama siltuma un elektrības ražošanai.
Gāze, kas pamatā ir metāns, ir dabisks pūšanas procesa rezultāts. Poligonā speciālās biodegradācijas šūnās un bioreaktorā šī gāze tiek izsūknēta, un tālāk jau novirzīta elektrības un siltuma ražošanai. Tātad, tā palīdz izaudzēt arī garšīgos dzeltenos Getliņu tomātus.

    • Tehnisko kompostu

Tā ražošanai poligonā “Getliņi” 2021. gadā ir uzbūvēta speciāla augsto tehnoloģiju rūpnīca, kas ar speciālām iekārtām un baktērijām dabisko komposta veidošanos procesu no 3 gadiem saspiedīs 3 mēnešos. Komposts izmantojams atbilstošu vietu, piemēram – no jauna būvētu ceļu nomaļu apzaļumošana. Jo kārtīgāk būs šķiroti bioloģiski noārdāmie atkritumi, jo pilnvērtīgākas un plašākas ir šāda komposta izmantošanas iespējas. Jāatceras, ja BIO konteinerā būs samestas baterijas, plastmasa un citi neatbilstoši, pat bīstami materiāli, jo zemāka kvalitāte būs kompostam un ierobežotājas būs iespējas to jēgpilni izmantot.

Kur tad nonāk BIO atkritumi?
Kas notiek ar BIO atkritumiem pēc nonākšanas brūnajā konteinerā?

Vieta, kur Tavi BIO pārtop vērtīgos materiālos: SIA “Getliņi EKO” bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes komplekss

BIO šķirošana ļauj samazināt izmaksas

BIO atkritumu apsaimniekošana ir par apmēram 40% lētāka nekā nešķirotu sadzīves atkritumu izvešana.

Uz speciālo BIO konteineru var pārcelt apmēram 40% no atkritumu masas, kas parasti nonāk parastajā, nešķiroto atkritumu konteinerā. Ja zaļajā sadzīves atkritumu konteinerā atkritumu ir mazāk, to var izvest retāk un maksāt mazāk! 

Ja līdzās BIO šķirosi arī plastmasu, papīru, metālu un stiklu, izmaksas par atkritumu izvešanu var samazināt pat vairāk nekā par 60%!

BIO šķirošana palīdz saglabāt vidi tev apkārt.
Mežam nebūs jāpārvēršas jaunā atkritumu kalnā.

No kopējās sadzīves atkritumu masas, bioloģiski noārdāmi atkritumi veido līdz pat 40 %. 

Katru gadu kopējais sadzīves atkritumu apjoms palielinās, kas nozīmē vien to, ka poligonos atkritumu kalns turpina “augt”. Neko nedarot, kalns drīz izaugs tik milzīgs, ka būs jāmeklē jauna vieta, kur ierīkot jaunu atkritumu poligonu – tas var būt arī tavu māju tuvumā. 

Ja kārtīgi šķirosim atkritumus, atkritumu kalna “augšanas” apmēru kopīgiem spēkiem varēsim ierobežot un mums nebūs jāmeklē jauna vieta, kur veidot jaunus atkritumu kalnus. 

Atceries – šķirojot atkritumus varam dot saviem atkritumiem otru dzīvi.  

Šķirojot BIO, daudz vairāk varēsim iegūt citus pārstrādājamus materiālus.

Pat ja tu pats nešķiro plastmasu, papīru, metāla skārdenes un stiklu, atkritumu poligonā ir speciālas rūpnīcas, kur pilnīgi visu iedzīvotāju atkritumi tiek vēlreiz pāršķiroti. Rūpnīcā no atkritumiem atsijā PET pudeles un maisiņus, skārdenes un stikla pudeles, kas tiek nodotas tālākai pārstrādei un jaunu produktu ražošanai. Ja atsijātie materiāli ir ļoti netīri to atkārtota pārstrāde kļūst apgrūtināta un gandrīz pat neiespējama. 

Tieši BIO atkritumu masa ir tā, kas visvairāk sasmērē plastmasu, stiklu un citus pārstrādei vērtīgos materiālus un būtiski samazina iespējas tos atkārtoti izmantot. 

Ja BIO atkritumu īpatsvars sadzīves atkritumu konteinerā samazināsies, būs daudz vairāk PET pudeļu, skārdeņu un burciņu, kas no atkritumiem būs pārvēršamas jaunos vērtīgos materiālos – jā, arī skaistā mugursomā vai siltinājumā, kas izmantots tavā ziemas jakā vai segā.